Bestill bredbånd fra Bahnhof nå!

Om du tillhor ett OpenNet-nat kan du fa integritetsmarkt bredband fran Bahnhof redan inom nagra dagar

Nett
  • Oslo
Hastighet

Integritetsmerket bredbånd

Bahnhof har tatt et tydelig standpunkt for enkeltmenneskets privatliv og ytringsfrihet over Internett, både gjennom hyppig deltagelse i den offentlige debatten og gjennom aktiv handling ved flere anledninger.

Vi har en rekke ganger handlet mot offentlige myndigheter og andre interessenters forsøk på å begrense den enkelte brukers frihet på Internett.

Integrity-initiativet

I 2006 tok Bahnhof initiativet til Integrity, en sammenslutning av svenske operatører som er mot inngrep av menneskets frihet på Internett. Initiativet har med tiden styrket seg og nye operatører tilkommet.

Operatører som er medlemmer i Integrity tar stilling til handling, ikke bare ord, og må handle i samsvar med en rekke regler når det gjelder håndtering av press fra myndigheter og behandling av såkalte tilfeller av misbruk.

Disse reglene er beskrevet på Integritys nettside der du også kan lese om initiativet: www.integrity.st

Kun operatører som er medlemmer i Integrity har rett til å bruke Integrity-logoen i sin markedsføring og kommunikasjon.